Katalanische Sprachdiplome und Sprachzertifikate


  Nachfolgend finden Sie Informationen zu den wichtigsten Sprachdiplomen für die
  Katalanische Sprache:


  • Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)
  • Certificat de nivell elemental de català (A elemental)
  • Certificat de nivell intermedi de català (B)
  • Certificat de nivell suficincia de català (C)
  • Certificat de nivell superior de català
  • Certificat de coneixements de llenguatge comercial
  • Certificat de coneixements de llenguatge jurídic
  • Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits
  • Certificat de coneixements de llenguatge administratiu


  Informieren Sie sich hier über: